HABERLER

Tüm Haberler

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Pazarcık Belediyesine ait tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı ile tapu bilgileri aşağıda yer alan taşınmazlar, karşılarında belirtilen tarih ve saatte, Belediye Meclis Toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak ihalelerle satılacaktır.

S.N.

Taşınmazın

Mahallesi

Tapu Kaydı

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli

Geçici Teminat Miktarı

İhale Tarihi ve Saati

Mahalle/Mevkii

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)

Niteliği

1.

Kizirli

Akçalar /Terolar

129/4

455

Arsa

İmarsız

2.275,00

69,00

03.08.2017 - 13:30

2.

Armutlu

Armutlu /Köyiçi

173/1

3633,72

Tarla

İmarsız

36.337,20

1.091,00

03.08.2017 - 13:35

3.

Armutlu

Armutlu /Köyiçi

181/3

672,32

Tarla

İmarsız

6.723,20

202,00

03.08.2017 - 13:40

4.

Armutlu

Armutlu /Köyiçi

183/3

589,51

Tarla

İmarsız

5.895,10

177,00

03.08.2017 - 13:45

5.

Ganidağıketiler

Ganidağı /Köyiçi

105/36

11115,14

Arsa

İmarsız

55.575,70

1.668,00

03.08.2017 - 13:50

6.

Göynük

Göynük /Beylik

0/737

13544,16

Tarla

İmarsız

88.037,04

2.642,00

03.08.2017 - 13:55

7.

Göynük

Göynük /Beylik

0/739

23223,18

Tarla

İmarsız

150.950,67

4.529,00

03.08.2017 - 14:00

8.

Hürriyet

Hürriyet /Çatalyurt

106/1

2829,32

Arsa

İmarsız

14.146,60

425,00

03.08.2017 - 14:05

9.

Hürriyet

Hürriyet /Akkabir

108/10

146,32

Arsa

İmarsız

731,60

22,00

03.08.2017 - 14:10

10.

Hürriyet

Hürriyet /Payamlıoba

116/7

2581,71

Arsa

İmarsız

12.908,55

388,00

03.08.2017 - 14:15

11.

Hürriyet

Hürriyet /Payamlıoba

116/9

3418,52

Arsa

İmarsız

17.092,60

513,00

03.08.2017 - 14:20

12.

Hürriyet

Hürriyet /Payamlıoba

118/1

507,67

Arsa

İmarsız

2.538,35

77,00

03.08.2017 - 14:25

13.

Hürriyet

Hürriyet /Yukarı Rezolar

123/13

3373,71

Arsa

İmarsız

16.868,55

507,00

03.08.2017 - 14:30

14.

Kadıncık

Kadıncık /Kadıncık

0/90

18000

Tarla

İmarsız

180.000,00

5.400,00

03.08.2017 - 14:35

15.

Narlı

Karaçay /Boldacı

0/439

1900

Tarla

S-2

76.000,00

2.280,00

03.08.2017 - 14:40

16.

Narlı

Karaçay /Nahiye Köyiçi

152/7

167,73

Arsa

S-2

11.741,10

353,00

03.08.2017 - 14:45

17.

Narlı

Karaçay /Nahiye Köyiçi

152/10

252,2

Arsa

S-2

17.654,00

530,00

03.08.2017 - 14:50

18.

Narlı

Karaçay /Nahiye Köyiçi

155/5

256

Arsa

S-2

17.920,00

538,00

03.08.2017 - 14:55

19.

Narlı

Karaçay /Nahiye Köyiçi

185/11

314,84

Arsa

S-2

22.038,80

662,00

03.08.2017 - 15:00

20.

Narlı

Karaçay /Nahiyeköyiçi

186/9

532,51

Arsa

S-2

37.275,70

1.119,00

03.08.2017 - 15:05

21.

Mezere

Mezere /Köyiçi

111/3

2003,67

Arsa

İmarsız

10.018,35

301,00

03.08.2017 - 15:10

22.

Mezere

Mezere /Köyiçi

111/5

1633,54

Arsa

İmarsız

8.167,70

246,00

03.08.2017 - 15:15

23.

Osmandede

Osmandede /Kıraç

0/120

23000

Müfrez Tarla

İmarsız

115.000,00

3.450,00

03.08.2017 - 15:20

24.

Ördekdede

Ördekdede /Köyiçi

0/317

484

Arsa

İmarsız

4.840,00

146,00

03.08.2017 - 15:25

25.

Sarıl

Sarıl /Çepniözü

0/210

80875

Tarla

İmarsız

222.406,25

6.673,00

03.08.2017 - 15:30

26.

Sarıl

Sarıl /Kızılyazı

0/960

20000

Tarla

İmarsız

55.000,00

1.650,00

03.08.2017 - 15:35

27.

Sokumilyanlı

Sokumilyanlı /Köyiçi

103/16

4338

Arsa

İmarsız

21.690,00

651,00

03.08.2017 - 15:40

28.

Sokumilyanlı

Sokumilyanlı /Köyiçi

108/8

696

Arsa

İmarsız

3.480,00

105,00

03.08.2017 - 15:45

29.

Sokumilyanlı

Sokumilyanlı /Köyiçi

124/10

622

Arsa

İmarsız

3.110,00

94,00

03.08.2017 - 15:50

30.

Sokumilyanlı

Sokumilyanlı /Köyiçi

156/7

1484

Arsa

İmarsız

7.420,00

223,00

03.08.2017 - 15:55

31.

Yiğitler

Yiğitler /Köyiçi

131/4

784,16

Arsa

İmarsız

3.920,80

118,00

03.08.2017 - 16:00

32.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

274/9

558,42

Arsa

A-3

44.673,60

1.341,00

03.08.2017 - 16:05

33.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

274/10

316,03

Arsa

A-3

25.282,40

759,00

03.08.2017 - 16:10

34.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

284/16

354,53

Arsa

A-3

28.362,40

851,00

03.08.2017 - 16:15

35.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

284/17

312,65

Arsa

A-3

25.012,00

751,00

03.08.2017 - 16:20

36.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

284/18

412,68

Arsa

A-3

33.014,40

991,00

03.08.2017 - 16:25

37.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Yol

284/19

151,86

Arsa

A-3

12.148,80

365,00

03.08.2017 - 16:30

38.

Bağdınısağır

Yukarı Pazarcık /Yol

289/10

416,41

Arsa

A-3

33.312,80

1.000,00

03.08.2017 - 16:35

39.

Bağdınısağır

Yukarı Pazarcık /Yol

289/11

1179,19

Arsa

A-3

94.335,20

2.831,00

03.08.2017 - 16:40

40.

Mehmet Emin Arıkoğlu

Yukarı Pazarcık /Maraş-Malatya

299/3

313,7

Arsa

A-3

31.370,00

942,00

03.08.2017 - 16:45

41.

Menderes

Yukarı Pazarcık /-

442/1

1348,42

Arsa

A-4

269.684,00

8.091,00

03.08.2017 - 16:50

42.

Bağdınısağır

Yukarı Pazarcık /-

612/21

183,12

Arsa

A-3

14.649,60

440,00

03.08.2017 - 16:55

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

 1. Geçici teminatın verildiğine ilişkin makbuz, belge veya banka teminat mektubu,
 2. İhale şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,
 3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği veya kimlik kartı kopyası, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum kayıt belgesi,
 4. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
 6. Tüzel kişi olması halinde;
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler,
 7. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 9. Ortak girişim olması halinde, ortak giriş beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için ilgisine göre 3., 5., 6., 7.  ve 8. maddelerindeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler en geç 03.08.2017 Perşembe Günü saat 11.45’e kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte belediyemiz ihale servisine müracaat edebilirler. Doküman 100,00 TL bedel karşılığında verilecektir. Birden fazla taşınmaz için ihaleye girecek olanların her biri için ayrı dosya hazırlaması gerekmektedir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

Lütfen Duyuru Listemize Dönmek İçin Tıklayınız

İLETİŞİM FORMU